Algemene Voorwaarden The Yoga Rebelation


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten en abonnementen die worden aangeboden door The Yoga Rebelation.
We houden het graag simpel dus daarom geen pagina’s lang document maar een aantal zaken om misverstanden en discussies te voorkomen.

Met het woord member bedoelen we iedereen die deelneemt aan een traject of abonnementsvorm aangeboden door The Yoga Rebelation.

Algemeen
Je leert op een verantwoorde wijze stap voor stap de practice. The Yoga Rebelation is echter niet verantwoordelijk voor blessures die je mogelijk tijdens het doen van je practice oploopt.

Individuele Trajecten
1. Indien je besluit het traject niet af te ronden is restitutie van (een deel van) de kosten niet mogelijk.
2. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.
3. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat het traject start.
4. Het traject dient binnen de afgesproken periode te worden afgerond. Indien de geplande sessies niet binnen deze periode worden afgerond, komen de sessies te vervallen. Enkel wanneer er een vakantie gepland staat of bij ziekte in deze periode schuift het traject op met een maximum van 2 weken.
5. Enkel in geval van ernstige ziekte of zwangerschap waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden het traject te stoppen is restitutie van een deel van de kosten van het traject mogelijk.
6. Enkel in geval van nood kun je de geplande sessie op de betreffende dag cancelen. Stuur altijd 3 nieuwe opties zodat de afspraak ter plekke direct kan worden verplaatst, anders vervalt het recht om de sessie te verplaatsen alsnog.
7. The Yoga Rebelation behoudt het recht om het traject te beëindigen zonder restitutie van de kosten wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.

Groepstraject
1. Indien je besluit het traject niet af te ronden is restitutie van (een deel van) de kosten niet mogelijk.
2. De inschrijving en betaling geeft recht op deelname aan het betreffende groepstraject waarvan de startdatum staat vermeld op de factuur. Het is niet mogelijk om over te stappen naar een groepstraject met een andere startdatum dan vermeld op de factuur.
3. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat het traject start.
4. Gemiste groepssessies kunnen niet individueel worden ingehaald. Members zijn zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de volgende groepssessie contact op te nemen met de teacher en de behandelde onderwerpen door te nemen.
5. The Yoga Rebelation behoudt het recht om het traject te beëindigen zonder restitutie van de kosten wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.

Abonnementen

1. Het abonnement ga je minimaal voor 6 maanden aan.
2. Bij de eerste incasso wordt 75 euro in rekening gebracht voor administratiekosten, key, toegang online leeromgeving en portaal en de eerste maand onbeperkt deelname aan alle lessen.
3. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald.
4. In deze eerste 6 maanden bestaat er tussentijds enkel de mogelijkheid om te upgraden van Limited naar Limited Plus of Unlimited. Binnen deze eerste 6 maanden is het niet mogelijk om te downgraden van Unlimited naar Limited Plus of Limited. Na het upgraden van een abonnement start de minimale duur van deze 6 maanden met voorwaarden opnieuw. .
5. Na 6 maanden wordt je abonnement stilzwijgend verlengd en kun je maandelijks opzeggen.
6. Opzegging dien je voor de 15e van de maand te doen. Je abonnement wordt dan per de eerstvolgende maand beëindigd.
7. Enkel in geval van onderstaande situaties kan het abonnement gedurende de eerste 6 maanden tussentijds worden opgezegd: Bij ernstige chronische ziekte waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden te stoppen. Bij tussentijdse opzegging gedurende de eerste 6 maanden is restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden niet mogelijk. Wijziging van abonnement of opzegging dienen altijd per mail te worden gedaan. The Yoga Rebelation behoudt het recht om het abonnement op te zeggen zonder restitutie van abonnementsgelden van die maand wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.
8. Tijdens nationale feestdagen is The Yoga Rebelation gesloten.
9. Om deel te nemen aan de reguliere lessen dient iedere member zich online via het rooster aan te melden. Aanmelden is mogelijk tot 2 uur voor aanvang van de les. Bij geen aanmeldingen vervalt de les.
10. Afmelden voor een les dient minimaal twee uur voor aanvang van de les te gebeuren. Bij het niet tijdig afmelden word de entree credit afgeschreven van het credit tegoed.

  • Bij ernstige chronische ziekte waarbij op doktersverklaring wordt aangeraden te stoppen met de practice.
  • Bij tussentijdse opzegging gedurende de eerste 6 maanden is restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden niet mogelijk. Wijziging van abonnement of opzegging dienen altijd per mail te worden gedaan.
  • The Yoga Rebelation behoudt het recht om het abonnement op te zeggen zonder restitutie van abonnementsgelden van die maand wanneer er sprake is van incorrect gedrag, niet voldoen aan de voorwaarden of spelregels.